สรุปข่าวกับ DMC 25 เม.ย.54

สรุปข่าวกับ DMC 25 เม.ย.54สรุปข่าวกับ DMC 25 เม.ย.54
มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช วัดวิมุตยารามจัดพิธีบรรพชาสามเณรฤดูร้อน พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ จ.นครนายก จ.ฉะเชิงเทราจัดตักบาตรฉลองพระใหม่ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ให้โอวาทพระธรรมทายาท บ.แสงสุริยะฉัตร(2002)จำกัด จัดตักบาตร LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC News