พระธรรมเทศนา

พระธรรมเทศนาพระธรรมเทศนา
พระธรรมเทศนา โดยพระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2554 LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์