สรุปข่าวกับ DMC 2 พ.ค.54

สรุปข่าวกับ DMC 2 พ.ค.54สรุปข่าวกับ DMC 2 พ.ค.54
มส.แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เลื่อนสมณศักดิ์พิเศษ 85 รูป ถวายในหลวง พระภิกษุลังกาพบ ปธ.กมธ.ศิลปะและวัฒนธรรม ยพสล.จัดประชุมครั้งที่ 60 องค์กรยุวพุทธมาเลเซีย บริจาคเงินช่วยเหลือประเทศญี่ปุ่น LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC News