ป้าเหรียญ แห้วพันล้าน

ป้าเหรียญ แห้วพันล้านป้าเหรียญ แห้วพันล้าน
คุณเหรียญ สกุลเกศทิพย์ เจ้าของร้านขายแห้ว ตลาดไท ในนามป้าเหรียญ แห้วพันล้าน ชีวิตก่อนหน้านี้ก็แห้วมาตลอด และชีวิตตอนนี้คุณป้าสมหวังทุก ๆ อย่าง และได้สร้างบุญสร้างบารมีอย่างต่อเนื่องมาตลอด กัลยาณมิตรก็มีส่วนในการประคับประคองคุณป้าอย่างต่อเนื่อง LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ผู้ออกแบบชีวิต