สรุปข่าวกับ DMC 18 พ.ค.54

สรุปข่าวกับ DMC 18 พ.ค.54สรุปข่าวกับ DMC 18 พ.ค.54
พศ.จัดงานวันวิสาขบูชา ปฏิญญากรุงเทพปี 2554 วัดหนองจอกจัดงานวันวิสาขบูชา พิธีตักบาตรพระ 1,234 รูป ณ ผาตะวันเขาใหญ่ พิธีวางศิลาฤกษ์ตำหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ศูนย์อบรมวัดพระศรีมหาธาตุ ชวนบวชอุบาสิกาแก้ว LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC News