วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 22 พ.ค.54

วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 22 พ.ค.54วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 22 พ.ค.54
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ งานบุญวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. พ.ศ.2554 เป็นโอวาทที่ทรงคุณค่าต่อการสร้างบารมีตลอดไป LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่