สังฆทาน 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 72

สังฆทาน 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 72สังฆทาน 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 72
พิธีถวายสังฆทานแด่พระภิกษุใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 72 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ณ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

New News