การตัดสินใจออกบวช ตอนที่ 3

การตัดสินใจออกบวช ตอนที่ 3การตัดสินใจออกบวช ตอนที่ 3
การตัดสินใจออกบวช ตอนที่ 3 การตัดสินใจออกบวชและอาการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว) วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2553 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

นานาเทศนา