พรรษาแห่งการบรรลุธรรม

พรรษาแห่งการบรรลุธรรมพรรษาแห่งการบรรลุธรรม
ที่เกิดมาสร้างบารมีในโลกนี้ก็มีเวลาจำกัดของการสร้างบารมีและความตายก็ไม่มีนิมิตหมาย เราจะละจากโลกนี้ไปเมื่อใดเราไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็จะต้องทำชีวิตของเราให้ได้ประโยชน์อันสูงสุดของการมาเกิดเป็นมนุษย์ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น1