ชวนบวชอุบาสิกาแก้ว เขาแก้วเสด็จ

ชวนบวชอุบาสิกาแก้ว เขาแก้วเสด็จชวนบวชอุบาสิกาแก้ว เขาแก้วเสด็จ
โดรงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.- 5 มิ.ย. 2554 LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ข้อคิด รอบตัว