สรุปข่าวกับ DMC 25 พ.ค.54

สรุปข่าวกับ DMC 25 พ.ค.54สรุปข่าวกับ DMC 25 พ.ค.54
พระธรรมปัญญากรณ์ให้โอวาทครูสอนพระปริยัติธรรม อุบาสิกาแก้ว จ.สุรินทร์ ประชาสัมพันธ์ชวนบวช จ.ระยองจัดปฏิบัติธรรมรวมใจผู้นำบุญ ปฏิบัติธรรมคณะกรรมการชมรมพุทธฯทั่วประเทศ กรมควบคุมโรคเผยเยาวชนไทยสูบบุหรี่มากขึ้น LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC News