สรุปข่าวกับ DMC 28 พ.ค.54

สรุปข่าวกับ DMC 28 พ.ค.54สรุปข่าวกับ DMC 28 พ.ค.54
พิธีเปิดสถาบันพรหมวชิรญาณคลินิกการแพทย์แผนไทย จีน มส.ตั้งเจ้าคณะ จ.ร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูปเข้าพรรษา ศูนย์อบรมวัดสงยาง เชิญบวชอุบาสิกาแก้ว บุหรี่อันดับ 3 ปัจจัยการเสียชีวิตของคนไทย LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC News