คุณ พรรณี จันทร์บาง

คุณ พรรณี จันทร์บาง คุณ พรรณี จันทร์บาง
คุณ พรรณี จันทร์บาง ผู้นำบุญ จังหวัดสระแก้ว และธนาวัฒน์ จันทร์บาง ภัคจิรา จันทร์บาง เจ้าของเรื่องซึ่งออกแบบชีวิตโดยการสร้างบารมีอย่างต่อเนื่อง LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ผู้ออกแบบชีวิต