ชีวิตต้องพิจารณาตลอดเวลา

ชีวิตต้องพิจารณาตลอดเวลาชีวิตต้องพิจารณาตลอดเวลา
ชีวิตต้องพิจารณาตลอดเวลา เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัว เราต้องเอาธรรมะ ขึ้นมาพิจารณาเสมอว่าเป็นอย่างไร อย่าให้เราหลง เพลิดเพลินไปตามกิเลส LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

คำสอนคุณยายอาจารย์