สรุปข่าวกับ DMC 1 มิ.ย.54

สรุปข่าวกับ DMC 1 มิ.ย.54สรุปข่าวกับ DMC 1 มิ.ย.54
พศ.จัดพิธีทรงแต่งตั้งป.ธ.3 คณะสงฆ์หนกลาง หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาลมรณะภาพ วัดโอรสารามจัดพิธีเปิดโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว ประมวลภาพศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท จ.เชียงราย มรก.วไลยอลงกรณ์จัดตักบาตรพระ 84 รูป LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC News