พิธีมอบผ้าสไบแก้ว ครั้งที่ 6

พิธีมอบผ้าสไบแก้ว ครั้งที่ 6 พิธีมอบผ้าสไบแก้ว ครั้งที่ 6
พิธีมอบผ้าสไบแก้วอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน ครั้งที่ 6 งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2554 LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ทบทวนบุญ