สรุปข่าวกับ DMC 4 มิ.ย.54

สรุปข่าวกับ DMC 4 มิ.ย.54สรุปข่าวกับ DMC 4 มิ.ย.54
สมเด็จวัดปากน้ำนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ตักบาตรพระนานาชาติ 1,000 รูป ณ อุทยานเบญจสิริ อุบาสิกาแก้วสัมพันธวงศ์ชวนบวชพระเข้าพรรษา พิธีเปิดการอบรมอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนศูนย์อบรมวัดสงยาง LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC News