สรุปข่าวกับ DMC 6 มิ.ย.54

สรุปข่าวกับ DMC 6 มิ.ย.54สรุปข่าวกับ DMC 6 มิ.ย.54
ประมวลภาพพิธีมอบผ้าสไบแก้วอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคนทั่วไทย วันที่ 5 มิถุนายน 2554 สมเด็จพระพุฒโฆษจารย์ตั้งฐานานุกรม พศ.เตรียมจัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม จ.ยโสธร จัดสัมมนาร่วมใจยอดหญิงสู่เป้าพระแสน กรมอนามัยพบพระสงฆ์กว่า 50 % มีสุขภาพย่ำแย่ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC News