วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 12 มิ.ย.54

วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 12 มิ.ย.54 วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 12 มิ.ย.54
พิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่าย งานบุญวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2554 LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย