สุขที่ยอดเยี่ยม

สุขที่ยอดเยี่ยมสุขที่ยอดเยี่ยม
สุขที่ยอดเยี่ยม ความสุข...ที่เกิดจากการเข้าถึงธรรม ความสุข...ที่เกิดจากใจหยุดนิ่ง เป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมกว่าความสุขทั้งหลาย 6 ส.ค.43 LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

Pearls of Inner Wisdom