สรุปข่าวกับ DMC 14/06/2011

สรุปข่าวกับ DMC 14/06/2011สรุปข่าวกับ DMC 14/06/2011
ประมวลภาพการตักบาตรพระ 15,000 รูป วัดเสมียนนารี กทม. พศ.เปิดอบรมครูพระแผนกบาลี มส.อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการ นร.สตรียะลาเยี่ยมชมมหามณฑปวัดไตรมิตร ศูนย์อบรมอุบาสิกาแก้ววัดป่า จัดพิธีตักบาตร LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC News