สรุปข่าวกำกับ DMC 15 มิ.ย. 54

สรุปข่าวกำกับ DMC 15 มิ.ย. 54 สรุปข่าวกำกับ DMC 15 มิ.ย. 54
มส.อนุมัติผู้แทนแม่กองธรรมฯเปิดสอนธรรมศึกษาที่ยุโรป พิธีถวายสังฆทาน 286 วัด ครั้งที่ 73 จ.นราธิวาส ร.ร.วิสุทธิกษัตริ เปิดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ศูนย์อบรมวัดสีหยังจัดอบรมอุบาสิกาแก้ว ศูนย์อบรมอุบาสิกาแก้ววัดบ้านกลางจัดตักบาตร LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC News