พิธีมุทิตาสักการะ ปธ. 9 6 3 และบศ. 6 3

พิธีมุทิตาสักการะ ปธ. 9 6 3 และบศ. 6 3พิธีมุทิตาสักการะ ปธ. 9 6 3 และบศ. 6 3
พิธีมุทิตาสักการะ เปรียญธรรม 9 6 3 และ บาลีศึกษา 6 3 งานบุญวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554 LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ทบทวนบุญ