ตอน พรหมวิหาร 4

ตอน พรหมวิหาร 4ตอน พรหมวิหาร 4
พรหมวิหาร 4 โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ (M.D., Ph.D.) วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท พระราชภาวนาวิสุทธิ์ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

นานาเทศนา