สรุปข่าวกับ DMC 21 มิ.ย. 54

สรุปข่าวกับ DMC 21 มิ.ย. 54สรุปข่าวกับ DMC 21 มิ.ย. 54
มส.อนุมัติให้พระพรหมดิลก เป็นประธานอบรม ธพญ.ใต้หวัน จ.กาฬสินธุ์ ชวนบวชพระเจ้าพรรษา สัมมนารวมพล คนหัวใจเพชร จังหวัดอยุธยา ประเทศไทยจัดประชุมองค์กรนานาชาติ ศากยธิดา ครั้งที่ 12 สูบบุหรี่ในบ้าน เหตุวัยรุ่นเลียนแบบ เพิ่มจำนวนนักสูบหน้าใหม่ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC News