สรุปข่าวกับ DMC 22 มิ.ย. 54

สรุปข่าวกับ DMC 22 มิ.ย. 54สรุปข่าวกับ DMC 22 มิ.ย. 54
พิธีทรงแต่งตั้งเปรียญธรรม 3 มส.สำรวจพระภิกษุสามเณรชาวต่างชาติที่จำพรรษาในไทย ประโยค หนเหนือ พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 79 ปี พระธรรมนันทโสภณ ฝ่ายกฎหมาย นมร.ยื่นหลักฐานพระสงฆ์ท่านแถลงทั้งต่อ พศ. วัดดอยแดน จัดงานรวมใจชวนบวชพระเข้าพรรษา วัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดสอบธรรมสนามหลวง LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC News