พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 7

พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 7พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 7
สุรุจิพราหมณ์เมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้ว ก็พลันบังเกิดมหาปีติที่ตนเองจะได้สร้างมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

พระศรีอริยเมตไตรย์