สรุปข่าวกับ DMC 28 มิ.ย. 54

สรุปข่าวกับ DMC   28 มิ.ย. 54สรุปข่าวกับ DMC 28 มิ.ย. 54
สรุปข่าวกับ DMC 28 มิ.ย. 54 ประชุมเจ้าคณะอำเภอคณะธรรมยุตทั่วประเทศ SBAC จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ตรี โท เอก จ.ชัยภูมิจัดริ้วขบวนเดินประชาสัมพันธ์เชิญชวนบวช วัดสว่างโพธิ์ชัย จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร พิธีมอบใบประกาศนักเรียนพระอภิธรรมศึกษาทางใกล LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC News