เรื่อง ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10

เรื่อง ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10เรื่อง ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10
พระธรรมเทศนา เรื่อง ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

โครงการอบรมพระ 1 แสนรูป