มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อำเภอรือเสาะ

มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อำเภอรือเสาะมอบเครื่องอุปโภคบริโภค อำเภอรือเสาะ
มูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป แด่พระภิกษุ ชาวไทยพุทธ และเจ้าหน้าที่ฯ ในอำเภอรือเสาะ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

New News