สรุปข่าวกับ DMC 5 ก.ค. 54

สรุปข่าวกับ DMC  5 ก.ค. 54สรุปข่าวกับ DMC 5 ก.ค. 54
พิธีทรงตั้งเปรียญธรรมภาคตะวันออกภาค 8-9 โครงการทุนเล่าเรียนหลวงจัดโครงการธรรมะสามัคคี มูลนิธิธรรมกายมอบอาหารตักบาตร อ.ยะหา จ.ยะลา LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC News