มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จ.ปัตตานี

มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จ.ปัตตานีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จ.ปัตตานี
มูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป แด่พระภิกษุ ชาวไทยพุทธ และเจ้าหน้าที่ฯ ในจังหวัดปัตตานี LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

New News