ตอน มองเข้าไปในตน 2

ตอน มองเข้าไปในตน 2ตอน มองเข้าไปในตน 2
ตอน มองเข้าไปในตน 2โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว)รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย วันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

นานาเทศนา