สรุปข่าวกับ DMC 7 มิ.ย. 54

สรุปข่าวกับ DMC  7 มิ.ย. 54สรุปข่าวกับ DMC 7 มิ.ย. 54
มส.เสนอรัฐบาลใหม่เลือกผู้มีความรู้ดูงานด้านศาสนา พศ.เสนอ แปลหนังสือธรรมศึกษาเพิ่ม จ.สุพรรณบุรี ชวนบวชพระเข้าพรรษา กลุ่มกล้าดี ม.รามคำแหง จัดปฏิบัติบ้านกัลยาณมิตร ร.ร.เตรียมพุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดพิธีไหว้ครู LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC News