มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จ.ยะลา

มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จ.ยะลามอบเครื่องอุปโภคบริโภค จ.ยะลา
มูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป แด่พระภิกษุ ชาวไทยพุทธ และเจ้าหน้าที่ฯ ในจังหวัดยะลา LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

New News