วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 10 ก.ค. 54

วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 10 ก.ค. 54วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 10 ก.ค. 54
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่