สรุปข่าวกับ DMC 13 ก.ค. 54

สรุปข่าวกับ DMC  13 ก.ค. 54สรุปข่าวกับ DMC 13 ก.ค. 54
มส.แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.ระนอง วัดสามพระยา จัดพิธีฉลองเปรียญธรรม วัดนาหนอง จัดพิธีอุปสมบทหมู่ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดทอดผ้าป่าถวายที่ดิน เทศบาลเมืองจังหวัดปทุมธานี จัดสวดมนต์บ้านกัลยาณมิตร LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC News