สิ่งที่พึงเว้น สิ่งที่พึงเพิ่ม

สิ่งที่พึงเว้น สิ่งที่พึงเพิ่มสิ่งที่พึงเว้น สิ่งที่พึงเพิ่ม
สิ่งที่พึงเว้น...สิ่งที่พึงเพิ่ม สิ่งใด...ที่เป็นข้าศึก ต่อการเข้าถึงวิชชาธรรมกาย ก็พึงละเว้นสิ่งนั้น สิ่งใด...เป็นเครื่องส่งเสริม ต่อการศึกษาวิชชาธรรมกาย เราก็ทำสิ่งนั้นให้เพิ่มพูนทับทวียิ่ง ๆ ขึ้นไป 9 กรกฎาคม 2541 LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

Pearls of Inner Wisdom