ทุกวันเวลา ALL THE TIME

ทุกวันเวลา ALL THE TIMEทุกวันเวลา ALL THE TIME
ทุกวันเวลา ปฏิบัติธรรมให้ได้ทุกวัน ทำอย่างสม่ำเสมอ อย่าให้ขาดแม้แต่เพียงวันเดียว หากขาดแม้เพียงวันเดียว มีผลต่อการเข้าถึงธรรมอย่างมาก 18 มกราคม 2541 LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

Pearls of Inner Wisdom