วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 17 ก.ค. 54

วันอาทิตย์ธรรมดาที่  17 ก.ค. 54วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 17 ก.ค. 54
พิธีรับของที่ระลึก ถวายปัจจัยบูชาธรรม งานบุญวันอาทิตย์ที่ วันที่ 17 ก.ค. 2554 LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

พิธีมอบของที่ระลึก