สรุปข่าวกับ DMC 15 ก.ค. 54

สรุปข่าวกับ DMC  15 ก.ค. 54สรุปข่าวกับ DMC 15 ก.ค. 54
170 ปี วัดพิชยญาติการาม จังหวัดสระบุรีตักบาตรพระ 3,000 รูป พศ.เสนอ ศธ.ให้เด็กสวดมนต์หน้าเสาธง วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน จ.ชัยภูมิ จัดกิจกรรม ลด ละ เลิก อบายมุข LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC News