เรื่อง ห้าห้องชีวิต

เรื่อง ห้าห้องชีวิตเรื่อง ห้าห้องชีวิต
เรื่อง ห้าห้องชีวิต โดย พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 54 การอบรมโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2554 ณ สภาธรรมกาย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

โครงการอบรมพระ 1 แสนรูป