ตอน มองเข้าไปในตน 4

ตอน มองเข้าไปในตน 4ตอน มองเข้าไปในตน 4
มองเข้าไปในตน 4 โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว) วันพุธที่ 28 เมษายน 2554 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

นานาเทศนา