ตอน วัดพระภาวนาเบอร์ลิน สาธารณะรัฐ GERMANY

ตอน วัดพระภาวนาเบอร์ลิน สาธารณะรัฐ GERMANYตอน วัดพระภาวนาเบอร์ลิน สาธารณะรัฐ GERMANY
ตอน วัดพระภาวนาเบอร์ลิน สาธารณะรัฐเยอร์มันนี ตามมาเยี่ยมเยียนผู้มีบุญที่นี่ โดยมี คุณประสิทธิ์ คุณเนื้อทิพย์ ดร.อ้อย ปริญญาเอกเคมี เป็นนักสร้างบารมีอยู่ที่ วัดพระภาวนาเบอร์ลิน และจะพาไปชมเมืองเบอร์ลินด้วยกัน อนุโมทนาบุญร่วมกัน LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC variety