ศูนย์อบรมคุณภาพ จังหวัดชัยนาท

ศูนย์อบรมคุณภาพ จังหวัดชัยนาทศูนย์อบรมคุณภาพ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์อบรมคุณภาพ จังหวัดชัยนาท โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และมีพระอาจารย์เสกสรร อตฺตทโม ประธานจังหวัดชัยนาท LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ทันโลกทันธรรม