วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 24 ก.ค. 54

วันอาทิตย์ธรรมดาที่  24 ก.ค. 54วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 24 ก.ค. 54
พิธีรับของที่ระลึก ถวายปัจจัยบูชาธรรม งานบุญวันอาทิตย์ธรรมดาที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2554 LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

พิธีมอบของที่ระลึก