แฮกเกอร์ สงครามโลกไซเบอร์

แฮกเกอร์ สงครามโลกไซเบอร์แฮกเกอร์ สงครามโลกไซเบอร์
แฮกเกอร์คือผู้ที่แอบล้วงข้อมูลของผู้อื่นในโลกไซเบอร์ ถือเป็นสงครามโลกไซเบอร์ ที่มีข่าวแฮกเกอร์โจมตีบริษัทชั้นนำและองค์กรต่างๆ ล้วงความลับทางการเงิน ฉ้อโกง สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจสังคม ในทางธรรมจะมีมุมมองอย่างไร? LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ทันโลกทันธรรม