พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 14

พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 14พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 14
ปาฏิปุคคลิกทาน (การถวายทานที่เฉพาะเจาะจง) จะมีอานิสงส์น้อยกว่าการถวายทานแบบสังฆทานเป็นอย่างมาก LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

พระศรีอริยเมตไตรย์