วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 31 ก.ค. 54

วันอาทิตย์ธรรมดาที่  31 ก.ค. 54วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 31 ก.ค. 54
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย พิธีประสาทปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย DOU วันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 54 โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย) LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย