พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 17

พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 17พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 17
ครั้นแล้ว ท่านอชิตภิกษุก็ได้ลุกขึ้นไปยืนอยู่กลางแจ้ง จากนั้นก็ได้มองขึ้นไปบนอากาศ แล้วกระทำสัตยาธิษฐาน LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

พระศรีอริยเมตไตรย์